ژل روشن کننده کشاله ران و زیر بغل

ژل روشن کننده کشاله ران و زیر بغل

شرکت سروش طراوت طبیعت در تاریخ  1388/04/20 در اداره ثبت شرکتهای تهران با پنج سهامدار جوان ولی با کوله باری از تجربیات به ثبت رسید .

شایان ذکـر است که هدف اصلی تمامی اعضاء اشتغال زایی ، ارتقاء فرهنگ جامعه ، جلوگیری از خروج ارز و ارتقاء بهداشت می باشد . همانگونه که استحضار دارید بیشتر بیماری های شایع در آقایان و خانم ها که به خاطر فرهنگ غالب از اذعان آن و مراجعه به پزشک سر باز می زنند مخصوصا آقایان بیماری هایی می باشند که از نزدیکی و مقاربت ذوجین منتقل می گردد و در این مورد خاص خانم ها بیشترین آسیب پذیری را دارند .

همزمانی محتوا